Zona de competență

Posted in Zona de competenţă

Judeţul Teleorman este situat în partea de sud a ţării, în mijlocul Câmpiei Române, numărându-se printre judeţele mijlocii ca întindere, având o suprafaţă de 5.790 km², ceea ce reprezintă 2,4% din suprafaţa ţării (locul 19). De-a lungul timpului, acesta s-a caracterizat printr-o relativă stabilitate a limitelor sale administrative, făcând parte din districtele de veche tradiţie ale Ţării Româneşti. Judeţului are în compunere trei municipii, două oraşe şi 92 de comune, cu 231 de sate.

Reşedinţa judeţului este municipiul Alexandria. Ca tipologie funcţională, Alexandria este un municipiu din categoria oraşelor mijlocii cu funcţiuni economico-sociale complexe, cu rol de coordonare şi armonizare a dezvoltării în teritoriu.

Roşiorii de Vede este un municipiu din categoria oraşelor mijlocii, nod feroviar, cu funcţiuni industriale şi de servire a localităţilor din nord-vestul judeţului. Similar, Turnu Măgurele se încadrează în tipologia oraşelor mijlocii, fiind totodată un centru industrial şi portuar cu rol de servire a localităţilor din sud-vestul judeţului. Zimnicea este un port fluvial, cu rol administrativ de importanţă locală, iar Videle păstrează apartenenţa la industria petrolieră, prin existenţa unei schele de extracţie petrolieră. Majoritatea satelor din judeţul Teleorman au profil predominant agricol însă principala problemă legată de reţeaua de localităţi este gradul scăzut de urbanizare al judeţului.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, majoritatea infrastructurii de transport este orientată pe direcţia nord-sud, iar judeţul Teleorman este conectat cu restul ţării prin şapte drumuri naţionale. Judeţul Teleorman are un mare potenţial de a deveni un punct nodal de infrastructură la nivel european, prin apartenenţa la Coridorul VII transeuropean, neexploatat încă la capacitate maximă şi prin proximitatea Coridorului IX.

Drumurile naţionale ce străbat judeţul Teleorman sunt preponderente în zona de vest, centru şi sud, partea de nord având o reţea mai dezvoltată de drumuri judeţene. Drumurile naţionale la nivelul judeţului Teleorman însumează 390 de kilometri, din totalul de 1.525 km de drumuri publice, făcând legătura între următoarele localităţi principale:

- E 70 - Bucureşti - Alexandria - Roşiorii de Vede
- DN 51 - Alexandria - Zimnicea
- DN 51A - Zimnicea - Turnu Măgurele
- DN 52 - Alexandria - Turnu Măgurele
- DN 54 - Izlaz - Turnu Măgurele
- DN 65A - Balaci - Roşiorii de Vede - Turnu Măgurele
- DN 5C - Petroşani - Zimnicea

Dacă partea de nord a judeţului dispune de o reţea bine dezvoltată de drumuri judeţene (în special) şi drumuri comunale, partea de sud, în afară de drumurile naţionale ce fac legătura între principalele localităţi ale judeţului, are o reţea rutieră formată preponderent din drumuri comunale.

Reţeaua de cale ferată are o lungime de 231 km şi traversează judeţul pe direcţia nord-est-sud-vest prin magistrala 1 care face legătura între Bucureşti, Craiova şi Timişoara şi pe direcţia sud-nord, pe traseele Zimnicea - Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele - Roşiorii de Vede - Costeşti (judeţul Argeş). Aşa cum se observă, Roşiorii de Vede este un important nod de cale ferată, atât pentru căile electrificate, cât şi pentru liniile de cale ferate simple. Reţeaua de cale ferată are o densitate de 39,10 (la 1.000 km.p teritoriu), iar 29% din lungimea totală este electrificată.

Dispunerea subunitățiilor de intervenție în zona de competență
 

nu tremur la cutremur

           

logo Ziua IP

            localizare 112 banner             

widget anticoruptie


banner ghid anticoruptie

 
  fiipregatit2     bn informare preventiva     banner ASPR IGSU